Igralnica

S kupa povleci odpadek in ga v najkrajšem možnem času vrzi v pripadajoč zabojnik.

Grinijeve novice

Ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov sem z ekipo, ki skrbi za...

Grinipedija

Črpališče je vodovodni objekt s črpalnimi napravami, ki črpajo...

Grinijeva zapoved

Prva Grinijeva zapoved

Baterije zbiram ločeno in jih oddam med nevarne odpadke.