Ločeno zbiramo embalažo, biološke odpadke, papir, steklo, ostale gospodinjske odpadke ter...

Pitna voda je čista voda, brez zdravju škodljivih snovi in povzročiteljev bolezni z ustrezno...

Na našem območju se največ pitne vode črpa iz podzemnih virov.

Viri podzemne pitne vode...

Komunalna odpadna voda skozi odtoke v kopalnici, kuhinji in stranišču odteka v kanalizacijsko...

Večina odpadkov, ki jih zberemo ločeno, se vrne v ponovno predelavo.

Ločeno zbrano...

Pitna voda do pip v našem domu, vrtcu, šoli priteče po vodovodnem omrežju.

Vodovodno...

Strani