Kaj je divje odlagališče?

Divje odlagališče je mesto v naravi, kjer so neprimerno odloženi odpadki, ki povzročajo škodo okolju.

Divja odlagališča zelo škodljivo vplivajo na okolje, saj onesnažujejo podtalnico, kvarijo videz pokrajine in kakovost življenja vseh živih bitij, negativno vplivajo na zrak in prst.