Kaj je ekološki otok?

Ekološki otok je skupna zbiralnica za ločeno zbiranje odpadkov.

Na ekoloških otokih se nahajajo zabojniki za ločeno zbiranje odpadnega papirja in stekla, na nekaterih ekoloških otokih pa tudi posebni zabojniki za zbiranje oblačil, ki jih ne potrebujemo več.