Kaj je greznica?

Greznica je obzidana, pokrita jama za zbiranje odpadnih voda (npr. straniščnih odplak), kjer javna kanalizacija ni urejena.

Greznica je neke vrste mala čistilna naprava brez prezračevanja, zato v njej poteka anaerobno (brez kisika) čiščenje odpadnih voda, ki pritekajo iz posameznega objekta. Greznice je treba prazniti na nekaj let in vsebino odpeljati na čiščenje na čistilno napravo. Redko so greznice nepretočne, kar pomeni, da  je nepropustna in voda ne izteka v okolje. Večina greznic je pretočnih, kar pomeni, da se odpadna voda (sicer po naravnem procesu mehanskega čiščenja) na iztoku iz objekta odvaja v okolje biološko onesnažena. Ker se v greznici odvija tudi proces gnitja blata, iztok iz greznice pogosto smrdi.