Kaj je hidrant?

Hidrant je naprava na vodovodnem omrežju, ki zagotavlja večje količine vode za gašenje požarov.

Hidranti so lahko nadzemni ali podzemni. Nadzemni hidranti so značilne rdeče barve, da jih lahko hitro opazimo.