Kaj je kanalizacija?

Kanalizacija je omrežje med seboj povezanih podzemnih kanalov z jaški, v katerih se zbira odpadna voda iz stavb in padavinska voda s streh in utrjenih površin ter vodi do čistilne naprave.

Kanalizacija je lahko mešana ali ločena. Kaj to pomeni?

Ločena (dvojna) kanalizacija ima dva ločena cevovoda: enega za komunalne odpadne vode iz hiš, drugega pa za padavinske odpadne vode s ceste in s streh.

Mešana kanalizacija pa je tista kanalizacija, po kateri skupaj teče odpadna komunalna voda iz stavb in padavinska odpadna voda s ceste in streh.