Kaj je vodohran?

Vodohran je poseben zbiralnik za shranjevanje vode.

Voda iz vodohranov, ki so vedno postavljeni na višje ležečih krajih, po vodovodnem omrežju priteka do hiš in drugih objektov. V vodohranih mora biti vedno zadostna količina vode, ki jo lahko uporabimo tudi v primeru požara.

Dva vodohrana, iz katerih pitna voda priteka po ceveh do pipe večjega dela prebivalcev občine Domžale, se na primer nahajata na Šumberku. Vodohrana lahko hranita tudi 2 milijona litrov vode. To pomeni 1 liter vode za vsakega Slovenca.

Za zagotavljanje čiste pitne vode se na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče in Lukovica nahaja več kot 50 vodohranov, ki se zelo razlikujejo po velikosti.