Kaj je vodonosnik?

Vodonosniki so podzemne shrambe vode.

V Sloveniji prevladujeta dva tipa vodonosnikov: vodonosniki z medzrnsko poroznostjo v ravninskih delih rečnih dolin (na primer prodnati in peščeni vodonosniki) ter vodonosniki s kraško in razpoklinsko poroznostjo (na primer dolomitski vodonosnik).

Za potrebe oskrbe s pitno vodo se v vodonosnike izvrta posebne vodnjake, ki s pomočjo črpalk črpajo vodo za oskrbo prebivalcev preko vodovodnega omrežja.