Kaj je vodovarstveno območje?

Vodovarstveno območje so zavarovane površine v okolici zajetij pitne vode.

Na vodovarstvenih območjih so zaradi potrebe zaščite izvira pitne vode pred onesnaženjem določene omejitve dejavnosti. Glede na oddaljenost in naravo zajetja pitne vode je določeno najožje, ožje in širše vodovarstveno območje, za katera so določene različne stopnje varovanja in omejitve dejavnosti.