Kaj je zajetje?

Zajetje je vodovodni objekt, ki je urejen tako, da omogoča higienski in nadzorovan odvzem vode.

Vsako vodovodno omrežje, ki želi oskrbovati prebivalstvo z vodo, potrebuje najprej zajetje oziroma zajem. Zajetja pitne vode so strogo zavarovana območja.

Podzemne vode se lahko zajame na izviru ali pa se v zemeljsko površino izvrta globoko vrtino ali vodnjak, s katerim dosežemo podzemno vodo.

Zajem pitne vode so lahko tudi reke (na primer reka Temza v Londonu) ali padavinska voda, ki se zbira in shranjuje v kapnicah (na primer na območjih v goratem svetu).