Kaj je zbirni center?

Zbirni center je prostor, kamor pripeljejo ločeno zbrane odpadke po tem, ko jih doma ali na ekoloških otokih razvrstimo v pravilne zabojnike.

Zbirni center je torej prostor, ki je urejen in opremljen za ločeno zbiranje odpadkov. Smetarska vozila odpadke iz zabojnikov, ki jih imamo dom, pred vrtci, šolami in drugimi stavbami, odpeljejo v zbirni center, kjer jih ločeno odložijo. Iz zbirnega centra gredo odpadki potem v ponovno predelavo (plastična embalaža, steklo, papir, biološki odpadki) ali na odlagališče (ostanek odpadkov, ki ni primeren za ponovno predelavo).

V zbirnem centru se zbirajo tudi posebni oziroma nevarni odpadki, kosovni odpadki in odpadki iz tekstila, za katere doma in na ekoloških otokih ni primernega zabojnika, je pa zeloooo pomembno, da jih zbiramo ločeno.

Zbirni center za naše območje se nahaja pri naselju Dob, v Malenskem borštu.