Kaj se zgodi s pitno vodo po uporabi?

Po uporabi pitna voda postane komunalna odpadna voda, ki skozi odtoke preko kanalizacijskega priključka odteka v kanalizacijsko omrežje.

Komunalna odpadna voda skozi odtoke v kuhinji in kopalnici po ceveh teče proti zbiralnikom in čistilni napravi, na njeni poti pa se ji takrat, ko dežuje, ponekod pridruži tudi padavinska voda. Na čistilni napravi se voda očisti do te mere, da jo lahko vrnemo v njeno naravno okolje (v vodotoke).

Kjer kanalizacija ni zgrajena pa odpadna voda odteka v greznico ali malo komunalno čistilno napravo.