Kaj se zgodi z biološkimi odpadki?

Iz bioloških odpadkov tako iz hišnega kompostnika kot rjavih zabojnikov pridobivamo kompost.

Biološke odpadke iz rjavega zabojnika najprej pripeljemo v zbirni center, od koder so odpeljani v kompostarno. Kompostarna je obrat, kjer pod posebnimi pogoji predelujejo biološke odpadke v kakovosten kompost. 

Z recikliranjem bioloških odpadkov v kompost naravi vračamo, kar smo ji odvzeli.