Kaj se zgodi z ločeno zbranimi odpadki?

Večina odpadkov, ki jih zberemo ločeno, se vrne v ponovno predelavo.

Ločeno zbrano embalažo prevzamejo pooblaščena podjetja, ki embalažo najprej razvrstijo glede na material (tetrapake, pločevinke, plastenke, vrečke itn.), nato pa jih predajo v ponovno predelavo. V ponovno predelavo se vrneta tudi papir in steklo, iz česar naredijo nove papirnate in steklene izdelke.

Ločeno zbrane biološke odpadke odpeljemo v kompostarno, kjer so predelani v kakovosten kompost.

Ločeno zbrane nevarne odpadke pa prevzamejo podjetja, ki so pooblaščena za ravnanje z nevarnimi odpadki in poskrbijo za to, da ti odpadki ne škodujejo okolju. Nekatere odpadke predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.