Kaj so nevarni odpadki?

Nevarni odpadki so tisti odpadki, ki so zelo škodljivi okolju in je potrebno z njimi ravnati še posebej pazljivo.

To so odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih snovi in jih zato ločimo od drugih odpadkov. Med nevarne odpadke sodijo baterije, zdravila, stari akumulatorji, laki in barve, varčne žarnice, olja in masti, kozmetika.

Takšni izdelki so navadno označeni s simboli, ki so obkroženi z rdečim oziroma oranžnim štirikotnikom.