Kaj vse zajema komunalna infrastruktura?

Za čisto in urejeno okolje je zelo pomembno, da imamo urejeno komunalno infrastrukturo, ki zajema vodovod, kanalizacijo in ravnanje z odpadki.

Z urejenim odvajanjem odpadne vode (uporabljene pitne vode) in ustreznim ravnanjem z odpadki skrbimo za to, da je naše okolje čisto in viri pitne vode neonesnaženi.