Kako izdelujejo steklo?

Steklo je izdelano iz kremenčevega peska, sode in apnenca.

Da dobijo snov za izdelavo stekla, morajo te snovi segreti na 1000 °C.