Kako merimo porabo vode?

K vsakemu priključku na vodovodno omrežje sodi tudi vodomer, s katerim ugotovimo, koliko vode je porabilo gospodinjstvo, šola ali kakšen drug uporabnik.

Hiše in druge stavbe, ki so priključeni na vodovodno omrežje, imajo vgrajen vodomer. Z odčitki stanja števca na vodomeru razberemo, koliko vode je bilo porabljene v določenem objektu.

Vodomeri so večinoma vgrajeni v zunanjih jaških, lahko pa se nahajajo tudi v zaprtih prostorih (na primer v kleti).