Kako obsežno je vodovodno omrežje na našem območju?

Dolžina vodovodnega omrežja na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče je več kot 400 km.

Za zagotavljanje dobave čiste pitne vode je na omrežju več kot 100 vodovodnih objektov: črpališč, vodohranov, prečrpališč…. Na omrežje je priključeno več kot 14.000 priključkov, ki s pitno vodo oskrbujejo približno 55.000 uporabnikov.