Kako pitna voda priteče do pipe?

Pitna voda do pip v našem domu, vrtcu, šoli priteče po vodovodnem omrežju.

Vodovodno omrežje je sistem vodovodnih objektov in razvejanega omrežja cevi, ki potekajo pod površjem na takšni globini, ki preprečuje zamrznitev vode v primeru nizkih temperatur. Hiše in druge stavbe so na vodovodno omrežje priključene s priključkom, to je cev manjšega premera. Od priključka teče voda po vodovodnih ceveh, ki so speljane po hiši, do pip.