Kako ravnamo z nevarnimi odpadki?

Nevarne odpadke lahko kadarkoli oddate v zbirnem centru, dvakrat letno pa je organizirano tudi zbiranje nevarnih odpadkov v premičnih zbiralnicah. 

Zelo pomembno je, da nevarni odpadki ne končajo med drugimi odpadki ali v kanalizaciji. Če na primer ostanek zdravila zlijemo v odtok, le-to po sicer dolgi poti po kanalizaciji in skozi čistilno napravo konča v naravi. Ker čistilna naprava ne more odpadne vode očistiti vseh težko razgradljivih snovi, lahko takšno naše početje zelo škodljivo vpliva na naše okolje, živali in vire pitne vode.

Podobno se zgodi, če nevarne odpadke, na primer baterije, odlagamo med druge odpadke. V primeru, da so nevarni odpadki pomešani med ostale odpadke, lahko pride do sproščanja nevarnih snovi iz teh odpadkov v okolje, zlasti v tla in podzemne vode.