Kakšne so oznake za recikliranje?

Izdelki, ki se lahko reciklirajo, so označeni s posebnimi znaki.

Zelena pika je ekološki znak, ki označuje embalažo in izdelke, ki so primerni za recikliranje.

Oznaka smetnjaka na embalaži opozarja, da je embalažo treba odvreči na primerno mesto.

Mobiusova zanka označuje izdelke, ki se jih ob koncu svoje življenjske dobe lahko reciklira. Vsak korak Mobiusove zanke predstavlja del verige, ki je potreba za uspešno recikliranje izdelka – zbiranje, predelavo v nov izdelek in nakup predelanega izdelka.

Simbol s krožnico se pojavlja na embalaži, ki je bila delno ali v celoti izdelana iz recikliranega materiala. Delež na krožnici predstavlja odstotek recikliranega materiala, uporabljenega za proizvodnjo embalaže.

Oznaka s prekrižanim smetnjakom pa pomeni, da gre za nevarne oziroma posbne odpadke, ki jih ne smemo odložiti v nobenega izmed zbojnikov za odpadke. Običajno je takšna oznaka na elektronskih napravah in baterijah, ki se jih zbira posebej - v premičnih zbiralnicah v okviru organiziranih akcij zbiranja nevarnih odpadkov, v zbirnem centru ali v uličnih zbiralnih za odpadno električno in elektronsko opremo na nekaterih ekoloških otokih.