Kam odlagamo biološke odpadke?

Biološke odpadke odlagamo v rjavi zabojnik ali na kompostnik, ki ga postavimo na domačem vrtu.

Zelo je pomembno, da pravilno ločimo biološke odpadke od drugih odpadkov, saj rastline, zelenjava, sadje in drugi podobni biološki odpadki zgnijejo, zato se na odlagališčih razvija plin metan, ki zelo smrdi in je okolju škodljiv.

Ali lahko biološke odpadke odlagamo v plastičnih vrečkah?

Ne. Ker plastika ne sodi med biološke odpadke, odpadkov, ki sodijo v rjavi zabojnik in na kompostnik, ne smemo odlagati v plastični vrečki.

Plastične vrečke se razgrajujejo zelo dolgo, več kot 400 let, zato plastične vrečke, ki se znajdejo med biološkimi odpadki, ovirajo nadaljnjo predelavo teh odpadkov.

Pravilno je, da bio odpadke zbiramo in odlagamo v posebnih vrečkah, ki se 100 % razgradljive (vrečke iz posebne bio razgradljive folije ali papirja).