Kam odteka odpadna voda iz naših domov?

Komunalna odpadna voda skozi odtoke v kopalnici, kuhinji in stranišču odteka v kanalizacijsko omrežje. 

Na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče se prepleta kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini skoraj 300 km. Kanalizacijsko omrežje Domžal, Mengša in Trzina je speljano na Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik v Študi, prečiščena odpadna voda pa je nato speljana v Kamniško Bistrico.

Občina Lukovica ima svojo centralno čistilno napravo v Vrbi, v občini Moravče pa so tri manjše čistilne naprave, ena za naselji Moravče in Zalog, druga za naselje Krašce in tretja za naselje Peče.

Iz domov, kjer ni kanalizacije, odpadna voda odteka v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, od koder je redno odpeljana na čiščenje na čistilno napravo.