Kam z odsluženimi oblačili in obutvijo?

Skupaj s starši najprej razmislite, ali še uporabna oblačila in obutev lahko komu poklonite.

Še uporabna oblačila in obutev torej lahko komu podariš, sicer pa jih lahko odložiš v za to namenjene zabojnike. Oblačila in obutev pa lahko s starši pripeljite tudi v zbirni center. Tam lahko oddate tudi poškodovane izdelke, pomembno je le, da niso mokri, vlažni ali umazani. 

Tako boš poskrbel, da odsluženi tekstilni izdelki in obutev ne bodo končali na odlagališču, ampak bodo koristno izrabljeni. Dobro ohranjena oblačila bodo pripravljena za ponovno nošenje, iz nekaterih izdelkov pa lahko nastanejo novi izdelki (denarnice, torbice, krpe za čiščenje, preproge …) ali predelano v tekstilna vlakna in uporabljeno izolacije, prediva in podobno.