Po uporabi pitna voda postane komunalna odpadna voda, ki skozi odtoke preko kanalizacijskega...

Kanalizacija je omrežje med seboj povezanih podzemnih kanalov z jaški, v katerih se zbira...

Komunalna odpadna voda skozi odtoke v kopalnici, kuhinji in stranišču odteka v kanalizacijsko...

Greznica je obzidana, pokrita jama za zbiranje odpadnih voda (npr. straniščnih odplak), kjer...

Gnojna jama je podzemna cisterna, v kateri se zbira odpadna živalska gnojevka iz hleva.

...

Kanalizacija ni smetnjak, zato v odtoke in stranišče ne smemo metati odpadkov.

Nevarni...

Strani