Recikliranje je predelava že uporabljenih, odpadnih snovi v nove izdelke.

Z recikliranjem...

Ločeno zbiramo embalažo, biološke odpadke, papir, steklo, ostale gospodinjske odpadke ter...

Večina odpadkov, ki jih zberemo ločeno, se vrne v ponovno predelavo.

Ločeno zbrano...

Ekološki otok je skupna zbiralnica za ločeno zbiranje odpadkov.

Na ekoloških otokih se...

Med biološko razgradljive odpadke sodijo pokošena trava, veje, rože in plevel, ostanki zelenjave...

Biološke odpadke odlagamo v rjavi zabojnik ali na kompostnik, ki ga postavimo na domačem vrtu....

Strani