Vodovarstveno območje so zavarovane površine v okolici zajetij pitne vode.

Na...

Črpališče je vodovodni objekt s črpalnimi napravami, ki črpajo vodo iz vodnjakov.

Iz...

Vodohran je poseben zbiralnik za shranjevanje vode.

Voda iz vodohranov, ki so vedno...

S pomočjo prečrpalnih in hidro postaj pitno vodo lahko prečrpamo tudi do hiš, ki so postavljene...

Hidrant je naprava na vodovodnem omrežju, ki zagotavlja večje količine vode za gašenje požarov...

K vsakemu priključku na vodovodno omrežje sodi tudi vodomer, s katerim ugotovimo, koliko vode je...

Strani