Kakovost podzemne vode se slabša zaradi onesnaževanja okolja.

Padavinska voda namreč...

Kapnica je velik zidan ali betonski rezervoar, kjer se zbira padavinska voda s streh ali s...

Najpomembnejši vir pitne vode so podzemne vode v prodih in peskih (podtalnica), ki veljajo za...

Sladka voda predstavlja 3 % vse vode, kar 97 % vse vode pa je slane.

Slana oziroma morska...

Vodni krog je proces kroženja vode v naravi.

Voda izhlapeva iz oceanov v ozračje in...

Prvi vodovod na našem ozemlju so zgradili že v času rimske Emone, v 3. stoletju ali v začetku 4...

Strani