Katere odpadke zbiramo ločeno?

Ločeno zbiramo embalažo, biološke odpadke, papir, steklo, ostale gospodinjske odpadke ter kosovne in nevarne odpadke.

Zabojnika za embalažo (z rumenim pokrovom) in biološke odpadke (rjavi zabojnik) imamo doma. Namesto rjavega zabojnika lahko za zbiranje bioloških odpadkov uporabljamo kompostnik.

Zabojniki za papir (z modrim pokrovom) in steklo (zeleni zabojniki) pa se nahajajo na ekoloških otokih. Na nekaterih ekoloških otokih se nahajajo tudi zabojniki za oblačila.

Ločeno zbiramo tudi nevarne in kosovne odpadke, in sicer skozi vse leto v zbirnem centru. Spomladi in jeseni pa tovrstne odpadke zbiramo tudi v okviru organizirane akcije – kosovne odpadke lahko oddate pred vašim domom, nevarne pa v premične zbiralnice v bližini vašega doma.