Kateri so najpomembnejši viri pitne vode v Sloveniji?

Najpomembnejši vir pitne vode so podzemne vode v prodih in peskih (podtalnica), ki veljajo za najbolj kakovostne in lahko dostopne vire pitne vode.

V Sloveniji so podzemne vode glavni vir pitne vode, saj oskrbujejo kar 97 % prebivalstva. Najpomembnejši vir pitne vode je podzemna voda v prodih in peskih (podtalnica), ki jo najdemo v rečnih dolinah in kotlinah, kamor so reke nanosile prod in pesek. Podzemno vodo pa najdemo tudi v razpokah različnih kamnin ali pa v kraških kanalih in podzemnih jamah v apnenčastih kamninah. Drugi pomemben vir pitne vode pri nas so izviri podzemne vode, ki jih je v Sloveniji približno 7.000. Podzemne vode se napajajo iz padavin in površinskih voda ter iz podzemne vode drugih, višje ležečih območij.

Poleg podzemne vode so vir pitne vode tudi površinske vode (na primer reke in jezera).