Kdaj je bil zgrajen prvi javni vodovod na območju Slovenije?

Prvi vodovod na našem ozemlju so zgradili že v času rimske Emone, v 3. stoletju ali v začetku 4. stoletja.

V srednjem veku je javna oskrba s pitno vodo zamrla. Vsa večja mesta v Sloveniji so javni vodovod v dobila ob koncu 19. ali v začetku 20. stoletja. V Ljubljani je bilo javno vodovodno omrežje zgrajeno leta 1890, nekaj let kasneje pa v Mariboru in Celju. Prvi vodovod v Domžalah so začeli graditi leta 1960.

Kaj pa, ko še ni bilo vodovodnega omrežja?

V večjem delu Slovenije so se s pitno vodo oskrbovali iz studencev in vodnjakov, ki so jih izvrtali v vire podzemne vode. Ljudje so vsak dan prihajali po vodo k vodnjakom in jo v vrčih ali vedrih nosili domov. Ponekod so zgradili zaprte zbiralnike vode in vanje lovili deževnico.