Kje je bila zgrajena prva kanalizacija?

Prva kanalizacija na ozemlju Slovenije je bila zgrajena na območju Emone (zdajšnje Ljubljane).

Že Rimljani so gradili zbirne kanalizacijske kanale, po katerih so se odplake stekale v Ljubljanico. Že takrat je bila izgradnja kanalov v naprej skrbno načrtovana. Gradili so jih pod rahlim naklonom proti reki Ljubljanici, da so odplake ob rednem čiščenju nemoteno odtekale.

Veliko kanalizacijskih kanalov iz rimskih časov je še do danes ostalo nepoškodovanih, kar priča o kakovosti gradnje.