Od kje pride voda v naše domove?

Na našem območju se največ pitne vode črpa iz podzemnih virov.

Viri podzemne pitne vode so:

- prodnati in peščeni vodonosnik (na Mengeškem polju) za za občini Mengeš in Trzin ter večji del občine Domžale;

- dolomitski vodonosnik - podzemna voda v skalnih razpokah (na Kolovcu za severni del občine Domžale in v Moravčah za del Moravč);

- del območja pa se s pitno vodo oskrbuje iz površinskih zajetij. Za vzhodni del občine Domžale in občino Lukovica so vir pitne vode površinska zajetja vode v Črnograbenski dolini (Taterman, Kamrca, Žirovše). Prav tako so površinska zajetja vir pitne vode za občino Moravče.