Še nekaj pomembnih pojmov

Kaj je razbremenilnik visokih vod (RVV)?

To je objekt na mešani kanalizaciji, kjer se ob dežju, ko se pretok vode več desetkrat poveča in je odpadna voda močno razredčena, preliva višek odpadne vode iz kanalizacije v vodotoke.

Kaj je maščobnik?

Maščobnik je jašek na iztoku iz kuhinje restavracij, šol, … kjer se iz odpadne vode izločijo maščobe.

Kaj je lovilec olj ali lovilec lahkih tekočin?

To je jašek, v katerega se izločijo ostanki nafte in bencina iz odpadne vode, ki se sperejo s cestišča.

Kaj je peskolov?

Peskolov je jašek na kanalizaciji, v katerega se izloča pesek iz odpadne vode.

Kaj  je ponikovalnica?

Ponikovalnica je velik jašek brez dna, iz katerega voda ponikne v tla.

Kaj je zadrževalnik?

Bazen, ki se napolni v času padavin in iz katerega se po koncu padavin voda izčrpa ali počasi odteče.