Zakaj se kakovost podzemne vode slabša?

Kakovost podzemne vode se slabša zaradi onesnaževanja okolja.

Padavinska voda namreč izpira v tla različne snovi. Med njimi so lahko tudi škodljive snovi kot posledica intenzivnega kmetijstva (pesticidi, herbicidi, gnojila), goste poseljenosti in industrije, ki lahko privedejo do pronicanja teh snovi v tla. Za kakovost podzemne vode je pomembno tudi, da je v okolju ustrezno urejeno ravnanje z odpadki ter odvajanje in čiščenje odpadne vode  (pitne vode po tem, ko jo uporabimo).