Po uporabi pitna voda postane komunalna odpadna voda, ki skozi odtoke preko kanalizacijskega...

Zbirni center je prostor, kamor pripeljejo ločeno zbrane odpadke po tem, ko jih doma ali na...

Za čisto in urejeno okolje je zelo pomembno, da imamo urejeno komunalno infrastrukturo, ki...

V zabojnik za papir, ki ga prepoznamo tudi po modrem pokrovu, sodijo stari časopisi, revije,...

Kanalizacija ni smetnjak, zato v odtoke in stranišče ne smemo metati odpadkov.

Nevarni...

Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki čisti vodo do te mere, da ni več...

Strani