Greznica je obzidana, pokrita jama za zbiranje odpadnih voda (npr. straniščnih odplak), kjer...

Papir pridobivamo iz lesa, njegova osnovna sestava pa je celuloza.

Za eno tono papirja...

Ekološki otok je skupna zbiralnica za ločeno zbiranje odpadkov.

Na ekoloških otokih se...

Vodonosniki so podzemne shrambe vode.

V Sloveniji prevladujeta dva tipa vodonosnikov:...

Ne veš, kam sodi kakšen odpadek? Čemu je namenjena kaalizacija? Zakaj moramo varovati vodne vire...

Strani