Na leto vsak izmed nas v povprečju zavrže 82 kg hrane.

To je toliko, kolikor tehta...

Dolžina vodovodnega omrežja na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče je več...

Kompostnik običajno postavimo na vrtu oziroma v njegovi bližini.

Za hišni kompostnik je...

Recikliranje je predelava že uporabljenih, odpadnih snovi v nove izdelke.

Z recikliranjem...

Vodovarstveno območje so zavarovane površine v okolici zajetij pitne vode.

Na...

Divje odlagališče je mesto v naravi, kjer so neprimerno odloženi odpadki, ki povzročajo škodo...

Strani