Kompost je snov, ki jo pridobimo z naravnim razkrojem bioloških odpadkov.

Kompost se...

Prvi vodovod na našem ozemlju so zgradili že v času rimske Emone, v 3. stoletju ali v začetku 4...

Kakovost podzemne vode se slabša zaradi onesnaževanja okolja.

Padavinska voda namreč...

Grini je prijazen možic, doma na zvezdi Prodnici, ki je prišel na Zemljo, da pomaga ljudem...

Iz bioloških odpadkov tako iz hišnega kompostnika kot rjavih zabojnikov pridobivamo kompost....

Odrasel človek naj bi dnevno popil 1,5 litra do 3 litre vode, odvisno od letnega časa in telesne...

Strani