Kapnica je velik zidan ali betonski rezervoar, kjer se zbira padavinska voda s streh ali s...

Čistilna akcija je organizirano skupno čiščenje odpadkov z divjih odlagališč in mest, kjer se...

Med biološko razgradljive odpadke sodijo pokošena trava, veje, rože in plevel, ostanki zelenjave...

Vsa živa bitja potrebujejo vodo za življenje. Brez vode bi lahko človek preživel le nekaj dni....

Zajetje je vodovodni objekt, ki je urejen tako, da omogoča higienski in nadzorovan odvzem vode...

Kisel dež je deževnica, ki ima negativen vpliv na vodo, tla in družbeno okolje.

Kisel dež...

Strani