Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki so praviloma ločeno zbrani od ostalih odpadkov in...

Biološke odpadke odlagamo v rjavi zabojnik ali na kompostnik, ki ga postavimo na domačem vrtu....

Če pušča pipa, lahko dnevno odteče tudi do 240 litrov vode.

Zelo pomembno je, da je hišno...

Najpomembnejši vir pitne vode so podzemne vode v prodih in peskih (podtalnica), ki veljajo za...

Obnovljivi viri energije so okolju prijazni, pridobivanje energije iz njih pa za sabo ne pušča...

Elektronske aparate lahko oddamo ob nakupu novega aparata na prodajnem mestu, v zbiralnicah...

Strani