Sladka voda predstavlja 3 % vse vode, kar 97 % vse vode pa je slane.

Slana oziroma morska...

Okoljska (Evropska) marjetica je znak za okolje Evropske unije, ki se podeljuje različnim vrstam...

Nevarni odpadki so tisti odpadki, ki so zelo škodljivi okolju in je potrebno z njimi ravnati še...

Iz odpadne plastične embalaže izdelujejo ohišja za kemične svinčnike in vžigalnike, različne...

To pomeni, da je v vodi raztopljenih veliko mineralnih snovi, ki jih voda raztaplja iz prsti in...

Vodni krog je proces kroženja vode v naravi.

Voda izhlapeva iz oceanov v ozračje in...

Strani