Steklo je izdelano iz kremenčevega peska, sode in apnenca.

Da dobijo snov za izdelavo...

Večino tipov plastike se pridobiva iz surove nafte.

Kar 70 % embalaže iz umetnih mas je...

Voda iz pipe je čista in dobra. Le izjemoma se lahko zgodi, da pride do onesnaženosti vode....

Prva kanalizacija na ozemlju Slovenije je bila zgrajena na območju Emone (zdajšnje Ljubljane)....

Steklo razpada več tisoč let, zato je zelo pomembno, da ga odložimo na za to določena mesta in...

V zabojnik za embalažo (to je tisti z rumenim pokrovom) odlagamo prazne tetrapake, plastenke,...

Strani