Hidrant je naprava na vodovodnem omrežju, ki zagotavlja večje količine vode za gašenje požarov...

Kaj je razbremenilnik visokih vod (RVV)?

To je objekt na mešani...

Steklenice živil in pijač, steklena embalaža zdravil in kozmetike in kozarci vloženih živil....

Izdelki, ki se lahko reciklirajo, so označeni s posebnimi znaki.

Zelena pika je ekološki...

S pomočjo prečrpalnih in hidro postaj pitno vodo lahko prečrpamo tudi do hiš, ki so postavljene...

Kanalizacija je omrežje med seboj povezanih podzemnih kanalov z jaški, v katerih se zbira...

Strani