Razvrsti odpadke v pravilne zabojnike. Ne pozabi – poleg znanja štejejo tudi hitri prsti.

V kateri zabojnik sodijo odpadki? Odgovori na 15 vprašanj in preveri svoje znanje o ločevanju odpadkov. 

Strani