22. aprila je svetovni dan Zemlje

Si vedel, da že 50. leto na ta dan obeležujemo praznik našega planeta, dan Zemlje?

Vse to z namenom, da se na ta dan spomnimo, kako čudovito življenje nam omogoča naš planet. In da se spomnimo, da je prihodnost planeta, na katerem sobivamo z rastlinami in živalmi, odvisna predvsem od našega ravnanja.

Morda se ti na prvi pogled ne zdi, ampak za naš planet je zelo pomembno tudi, kako ravnamo z našo odpadno vodo in kanalizacijo, v katero se ta steka. Ne eni strani moramo za pravilno odvajanje odpadne vode poskrbeti tisti, ki skrbimo za kanalizacijo, na drugi strani pa je zelo pomembno tudi, kako ravnamo z odpadno vodo za štirimi stenami naših domov. Ob tem si velja zapomniti preprosto navodilo: STRANIŠČNA ŠKOLJKA NI KOŠ ZA SMETI, VANJO SPADAJO LE TRI STVARI.

Kaj pogosto pristane v kanalizaciji pa tja ne spada?

Upravljavci kanalizacijskih sistemov opažamo, da se v kanalizaciji pogosto znajdejo stvari, ki tja ne spadajo ter povzročajo težave pri odvajanju in čiščenju odpadne vode. Odlaganja hrane in drugih odpadkov v kanalizacijske odtoke ima namreč številne negativne posledice za delovanje kanalizacijskih sistemov in okolje. Kaj se torej zgodi, če v odtoke in stranišče mečemo odpadke?

Ostanki hrane in drugi biološki odpadki 

Tovrstni odpadki v kanalizaciji privabljajo podgane, ki se zaradi obilice hrane zadržujejo v kanalizacijskem omrežju in s prenašanjem bolezni lahko ogrožajo tudi naše zdravje. Pravilno je, da jih odložimo v rjavi zabojnik ali na kompostnik.

Odpadno jedilno olje 

Če ga zlivamo v stranišče ali odtoke, se maščobe odlagajo na stene, nato pa se nanje vežejo druge nesnage in ožajo preseke cevi ter tako mašijo kanalizacijo. Pravilno je, da ga shranjujemo posebej in odložimo med nevarne odpadke.  

Pripomočki za osebno nego: vlažilni robčki, vatke, palčke za ušesa

Če tovrstni odpadki pristanejo v stranišču, zamašijo črpalke kanalizacijskega sistema in tako povzročajo okvare na sistemu. Pravilno je, da jih odlagamo v črne zabojnike.

Nevarni odpadki: barve, laki, odpadna olja, zdravila

Če se te snovi pojavljajo v odpadni vodi, je oteženo čiščenje odpadne vode, hkrati pa tako nevarne snovi prehajajo v okolje. Pravilno je, da jih zbiramo posebej in oddamo v okviru organiziranega zbiranja nevarnih odpadkov v premičnih zbiralnicah ali pa jih odpeljemo v zbirni center v Dobu, kjer je njihova oddaja za uporabnike brezplačna.

Bodi torej tudi ti junak in ne zamenjaj školjke za smetnjak. Prispevaj svoj delež k ohranjanju našega planeta.

Če imaš tudi ti kakšno idejo, kako lahko pomagaš Zemlji, bom vesel tvojega sporočila na grini@jkp-prodnik.si.