Baterije ne delajo več. Kam z njimi?

Baterije spadajo med nevarne odpadke, ki jih ne smemo mešati z drugimi odpadki.

Zato jih moramo zbirati ločeno od drugih vrst odpadkov in jih ne smemo odvreči v zabojnike za odpadke, ki jih imamo doma.

V teh dneh poteka zbiranje nevarnih odpadkov v premičnih zbiralnicah, to so posebni kontejnerji, v katerih je poskrbljeno za varno ravnanje z nevarnimi odpadki. Nameščeni so na različnih lokacijah po krajih, da so dostopni čim več prebivalcem. Če zamudite organizirano zbiranje pa lahko nevarne odpadke oddate kadar koli v Centru za ravnanje z odpadki v Dobu.

Kaj poleg baterij še spada med nevarne odpadke? Zdravila, stari akumulatorji, laki in barve, varčne žarnice, olja in masti, kozmetika. Nevarne odpadke prepoznaš po oznakah na embalaži: navadno so označeni s simboli, ki so obkroženi z rdečim štirikotnikom.