Preverite, ali voda doma kje pušča

Z varčevanjem z vodo najlažje začnemo tako, da odpravimo vse okvare, zaradi katerih brez potrebe porabljamo vodo.

Zelo pomembno je, da je hišno vodovodno omrežje brezhibno, saj vsaka najmanjša okvara lahko pomeni veliko porabo pitne vode. Zaradi puščanja pipe ali okvare straniščnega kotlička lahko čisto po nepotrebnem dnevno izteče več sto litrov pitne vode.Če pušča pipa, lahko dnevno odteče tudi do 240 litrov vode.

S starši zaprite vse porabnike vode, nato pa preverite števec na vodomeru. Če se števec kljub temu, da ste zaprli vse porabnike vode, premika, to pomeni, da voda nekje pušča. Če sami ne ugotovite, kje voda pušča, je treba poklicati strokovnjaka za vodovodno omrežje, ki okvaro hitro našel in odpravil.